Privacy


De Nuenense Krant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens De Nuenense Krant


Deze vindt u op onze contactpagina.


Persoonsgegevens die wij verwerken


De Nuenense Krant verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van deze website en deze gegevens zelf aan ons verstrekt via het contactformulier of het krant-niet-ontvangenformulier.

Uw gegevens worden automatisch én alleen naar De Nuenense Krant doorgestuurd. Onder persoonsgegevens worden verstaan: 
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres


 • Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken


  De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door De Nuenense Krant voor: 
  
 • Verbetering van de bezorging van De Nuenense Krant;
 • De verwerking van uw vraag;
 • De verwerking van uw tip;
 • De verwerking van uw opmerking;
 • De verwerking van uw aanvraag voor adverteermogelijkheden;
 • De verwerking van het door u aangeleverde redactionele artikel;
 • De verwerking van het door u aangeleverde agenda-item.


 • Geautomatiseerde besluitvorming


  De Nuenense Krant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
  


  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren


  De Nuenense Krant bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De door de beheerder van de website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
  


  Delen van persoonsgegevens met derden


  De Nuenense Krant is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het realiseren van de doelen, zoals beschreven onder: ‘Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken’.
  


  Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


  De Nuenense Krant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
  


  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Nuenense Krant en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of naar een andere, door u genoemde organisatie te sturen.
  U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar het e-mailadres op de contactpagina.
  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.
  De Nuenense Krant wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


  Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


  De Nuenense Krant neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via het e-mailadres op de contactpagina.
  
  

  Copyright © Gazet Media