Corona-hulp in Nuenen

Door de coronacrisis zijn veel kwetsbare mensen alleen thuis komen te zitten en hebben ze behoefte aan contact en praktische hulp. Er is de afgelopen weken een grote hoeveelheid aan hulpinitiatieven ontstaan. Hartverwarmend om te zien.
                  
30-03-2020, 21:41
LEVgroep inventariseert de initiatieven die er zijn in Nuenen en probeert zo een beetje overzicht te krijgen en mensen met een hulpvraag zo goed mogelijk te verwijzen of in contact te brengen met hulpbieders. Als er meer nodig is of als er zorgen zijn, kan er zo nodig gelijk geschakeld worden met collega’s in het CMD. Aangeboden hulp Er zijn ook verschillende vrijwilligersorganisaties gebeld om te vragen wat zij doen, nu hun activiteiten stil liggen. Ze geven aan dat hun vrijwilligers de deelnemers nu regelmatig bellen hoe het ermee gaat. Vooral voor ouderen is het fijn dat zij zo contact kunnen blijven houden. Verschillende mensen hebben de LEVgroep ook spontaan benaderd om hulp aan te bieden voor ouderen en zieken, door bijvoorbeeld boodschappen te doen of een hondje uit te laten. Er is al een lijstje met mensen die hiervoor gevraagd mogen worden. Er zijn inmiddels ook Facebookgroepen speciaal voor hulp tijdens deze coronacrisis en ook in buurt-WhatsAppgroepen kan hulp worden gevraagd en geboden. Luisterend oor bieden Verschillende mensen hebben ook aangeboden om alleenstaande ouderen af en toe te bellen om te vragen hoe het gaat en of ze ergens hulp bij nodig hebben. Een luisterend oor bieden aan juist deze mensen is belangrijk, nu ze in een sociaal isolement zijn gekomen. De ouderenorganisaties, wijkverenigingen en de kerken zijn hierin ook actief. Heeft u ook een vraag, aanbod of idee? Wij horen het graag. Bel 040-2831675 of mail naar ismene.borger@levgroep.nl. Kijk ook op www.levnuenen.nl/lokaal-aanbod/corona-we-doen-het-samen.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Corona in Guatemala ‘We hebben maatregelen nodig die de gehele bevolking beschermen’

Guatemala staat er beroerd voor. Ook daar heeft het coronavirus de kop opgestoken. Het grootste deel van de bevolking leefde al tijden in mensonwaardige omstandigheden, maar deze pandemie maakt het allemaal nog zoveel erger.

Wèttegij’t Quiz 2020 verplaatst naar 12 en 26 september

Helaas hebben de ontwikkelingen omtrent het coronavirus ons doen besluiten om de Wèttegij’t Quiz niet in april door te laten gaan. We willen de Wèttegij’t Quiz graag verplaatsen naar zaterdag 12 en zaterdag 26 september. Let op: beide data zijn op een zaterdag.

HoodHero: voor iedere held die de zorg wil helpen

Nieuw platform HoodHero brengt vrijwilligers, zorgprofessionals en zorginstellingen samen in de strijd tegen COVID-19. Via het platform vinden zorginstellingen de hulp die zij nodig hebben in deze roerige tijden.

Het is tijd voor Positiviteit

Positiviteit maakt gelukkiger en geeft een beter gevoel en welzijn. De wereld is turbulent en onzeker, er gebeurt veel op het moment wat het dagelijkse leven en de vrijheid van mensen sterk beïnvloedt.

Straatnamen

HAAGPAD

Historische beelden

Het H.Kruisgilde van Gerwen op de gildedag in Tongelre in 1928.