VANUIT DE GEMEENTE: Europalaan/HOV2: beheer en nazorg in een volgende fase

In de loop van 2016 en 2017 is het project Europalaan/HOV2 afgerond en opgeleverd. Het project is tot stand gekomen met dank aan subsidie van veel instanties en in samenwerking met de regio en buurgemeente Eindhoven. Een uniek ontwerp heeft geleid tot een unieke situatie met een groen straatbeeld en zeer stil asfalt. In dit artikel leggen we uit hoe de gemeente en aannemers dat de komende jaren in stand houden.
                  
07-01-2020, 17:32
Onderhoud groen en bomen Drie seizoenen lang heeft aannemer Strukton Civiel (voorheen Rasenberg) het onderhoud voor groen, plantsoen en bomen verzorgd. Mede door de hete zomers, hebben zij extreem veel dode struiken en bomen moeten vervangen. Omdat het contract met de aannemer afloopt, neemt de gemeente vanaf 1 januari 2020 het onderhoud van groen over. We laten de werkzaamheden (aan bomen, plantsoen, struiken en bermen) dan uitvoeren door andere aannemers. Ecologisch bermbeheer Het onderhoud van de bermen en sloten wordt vanaf 2020 uitgevoerd zoals elders in onze gemeente, namelijk als ecologisch bermbeheer. Dat betekent dat er op sommige plekken minder gemaaid wordt, zodat iets bloemrijkere bermen ontstaan. Dit trekt insecten aan zoals vlinders, wilde bijen, zweefvliegen, maar ook kikkers, padden en allerlei kleine gewervelde dieren. Dit is goed voor de biodiversiteit. Op plekken waar de verkeersveiligheid in het geding is, wordt wel vaak gemaaid. Wegen: zeer stil asfalt Onderdeel van het contract is ook het onderhoud van wegen en busbanen gedurende 20 jaar. Een uniek aspect van het project was het aanbrengen en onderhouden van zogenaamd ‘zeer stil asfalt’; asfalt met een geluidsreductie van initieel 6 dB(A) afnemend tot gemiddeld 4,5 dB(A), minimaal 3 dB(A). Om de kwaliteit van het asfalt te waarborgen, wordt de weg ieder jaar geïnspecteerd en worden geluidsmetingen op de rijbaan uitgevoerd. De aannemer is hiervoor al verantwoordelijk vanaf de aanleg. Als de geluidsreductie onder het afgesproken niveau komt, moet de aannemer reinigen of zelfs een nieuwe deklaag aanbrengen. Verkeer In dit project hebben auto, bus en fiets vrij baan gekregen. We hebben dit project primair uitgevoerd om het openbaar busvervoer te stimuleren. Dankzij de voorrangspleintjes is ook een optimale situatie gerealiseerd voor autoverkeer, inclusief Nuenen-West. Fietsers kunnen van en naar Eindhoven rijden in beide richtingen aan beide zijden van de Europalaan. Dat was een bewuste keuze, maar bij aanvang niet helemaal zonder risico’s. Verkeersveiligheid fietsers In de praktijk leidt fietsverkeer en kruisend autoverkeer daadwerkelijk tot ongevallen. Gelukkig neemt het aantal ongevallen af. Om de verkeersveiligheid van fietsers te verbeteren en automobilisten extra te attenderen, zijn er maatregelen getroffen (pijlen op de fietspaden en extra borden.) Ook staan er nu extra paaltjes met inleidende ribbels, om te voorkomen dat gemotoriseerd verkeer over de fietspaden rijdt. Deze paaltjes zijn overigens tijdens het strooiseizoen verwijderd. De komende periode wordt een extra veiligheidsscan gedaan door een specialistisch bureau. Naar aanleiding van de resultaten nemen we mogelijke aanvullende maatregelen.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Bijna Thuis Huis inmiddels een begrip in Nuenen

In mei 2019 opende het Bijna Thuis Huis Latesteyn aan de Pastoorsmast in Nuenen zijn deuren. Diverse gasten hebben er inmiddels al dankbaar gebruik van gemaakt. Zij gaven aan dat zij hun verblijf in het Huis, in hun laatste levensfase, als onbezorgd en zeer waardevol ervaarden.

Bcy Marques, veelzijdig kunstenaar

Bij Art Dumay zijn we 15 december jl. oude en nieuwe vrienden van van Gogh tegengekomen. Onder de nieuwe vrienden troffen we Bcy Marques, een enthousiast kunstenaar, die bezig was met nieuwe creaties. Op dat moment met Vincent van Gogh in zijn achterhoofd. Dat was voor die middag de link tussen alle artiesten en sprekers die we daar ontmoetten. In het werk waar Bcy dan mee bezig is, zien we het kleurenpalet van van Gogh terugkomen.

Bellen met d'n Burger

In de rubriek 'Bellen met d'n Burger' laten beurtelings onze politiek verslaggevers Gemma Eerdmans en Frans Lammerts burgemeester Maarten Houben aan het woord over zaken binnen zijn taakgebied die op dat moment actueel zijn. Dit om een genuanceerd beeld te schetsen van waar een burgemeester zoal mee bezig is en voor welke afwegingen hij zich gesteld ziet. De gespreksdatum, 23 december jl., leek ons een mooi moment om met hem terug- én vooruit te kijken.

Vier Koninklijke onderscheidingen uitgereikt

Zoals op veel plaatsen was er afgelopen zondag 5 januari ook in de brandweerkazerne aan het Dwerspad hier in Nuenen, een nieuwjaarsreceptie. Het was er flink druk. Er viel dan ook iets te vieren: de kantine van de kazerne was helemaal gerenoveerd en dat hadden de vrijwilligers zelf gedaan. Daar moest dus op getoost worden. Dat er die middag nog meer te vieren viel, bleek voor de nodige mensen een verrassing.

Nieuwjaarsontmoeting wederom drukbezocht Burgemeester Houben waarschuwt voor overhaaste besluiten

Vorig jaar waarschuwde burgemeester Maarten Houben in zijn nieuwjaarsboodschap nog tegen achterstelling en polarisatie door het vrijemarktdenken, en voor een dreigende kloof tussen succesvol en minder succesvol. Dit jaar herhaalde hij dat. Maar hij pleitte er daarnaast voor, zuinig te zijn op wat al goed gaat in onze gemeente, en om zorgvuldig te zijn in plannen voor de toekomst.

De Vrijwilligersprijs 2019 ging naar...

Tijdens de druk bezochte en zeer geanimeerde gemeentelijke nieuwjaarsontmoeting 2 januari jl. in Het Klooster, werd natuurlijk ook weer de Vrijwilligersprijs van het voorafgaande jaar uitgereikt.