Mantelzorgdag 2019 bood herkenning en ontspanning

Een kleine 100 mantelzorgers bevolkten afgelopen vrijdag theaterzaal en Plein in Het Klooster. Het Steunpunt Mantelzorg had gezorgd voor een gevarieerd programma: van interactief theater via lunch met pianomuziek tot workshops. De geluiden van bezoekers na afloop waren lovend, tevreden en dankbaar.
                  
11-11-2019, 21:20
Veel media besteedden afgelopen weekend aandacht aan het thema mantelzorg. Juist op vrijdag, Mantelzorgdag in Nuenen, verschenen erover artikelen in o.a. NRC, Reformatorisch Dagblad en magazine Zorg+Welzijn. Directe aanleiding was het verschijnen van een rapport van Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) en Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Uit hun onderzoek bleek dat tussen 2018 en 2040 het aantal 75-plussers die behoefte heeft aan een mantelzorger, met 70 procent zal toenemen. Maar dat het aantal mantelzorgers juist zal dalen (van vijf tot nog maar drie per hulpvragende) omdat zij zelf ook steeds ouder en hulpbehoevender worden. Omdat wegens bezuinigingen veel werkers in de ouderenzorg ontslagen zijn, kan professionele zorg dit tekort slechts beperkt compenseren. Onbekendheid met Steunpunt Mantelzorg Een op de tien huidige mantelzorgers ervaart druk; vooral zij die intensieve hulp verlenen, zoals aan een terminaal zieke, demente of psychisch zieke partner resp. naaste. Volgens het SCP verlenen mantelzorgers momenteel gemiddeld 20 uur per week (een halve baan!) zorg. Dat terwijl nog maar weinig mantelzorgers op de hoogte zijn van hulp die zij daarvoor kunnen krijgen, zoals in Nuenen van het Steunpunt Mantelzorg van de LEV, aan de Berg. Daarbij, zo bleek ook uit de interviews die wij met enkele mantelzorgers hadden, vinden veel naasten/partners het zó vanzelfsprekend dat zij voor hun zieke geliefde zorgen, dat ze zichzelf niet eens als 'mantelzorger' beschouwen, laat staan daarbij hulp willen inroepen. Aline Perdaen, coördinator Steunpunt Mantelzorg: 'Momenteel telt Nuenen 600 geregistreerde mantelzorgers. Daarvan is vandaag slechts een 90-tal aanwezig. Dat zal deels komen omdat ze juist wegens hun mantelzorgtaken niet thuis weg kunnen, maar zal deels ook zeker te maken hebben met onwetendheid over het bestaan van ons Steunpunt en de mogelijkheid tot ondersteuning. Bijvoorbeeld in de vorm van respijtzorg: een zorgvervanger, zodat ze er even een dagje tussenuit kunnen.' Lees deze week het volledig verslag van onze verslaggever Frans Lammerts in De Nuenense Krant.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


De politiek is nu aan zet!

Woensdag 6 november jl. was er een landelijke onderwijsstaking. De scholen uit Nuenen deden daaraan mee. Er waren diverse acties op verschillende plekken. Het zou zomaar kunnen dat dit niet de laatste staking is geweest. Dat het water aan de lippen staat, beseffen ze namelijk nog steeds niet in Den Haag. En men zegt bij dringende kwesties die daadkracht nodig hebben, wel eens: het is vijf voor twaalf. Het zal niet lang meer duren en dan is het in onderwijsland vijf óver twaalf!

Allerzielenconcert Muzikale topprestatie, weldadige belevenis

Het Allerzielenconcert, afgelopen zaterdagavond in de H. Clemenskerk, werd een volwaardige muzikale belevenis. Projectkoor Lux Aeterna, met vele ervaren Nuenense koorzangers in zijn gelederen, deed samen met het Valkenswaards Kamerorkest, vier solisten en pianist Mark van Nispen muziek van Mozart grote eer aan. De reacties na afloop waren dan ook juichend.

Black Friday: Super koopjesdag

Woensdag 27 november in De Nuenense Krant: Black Friday: Super koopjesdag.

Club Sam luidt de noodklok

Club Sam, de unieke activiteitenclub uit Nuenen voor gehandicapte kinderen en jongeren, kampt met een zwaar tekort aan vrijwilligers.

Meet and greet met Roy Donders in tuincentrum Coppelmans

Historische beelden