Eerste fase onderhoud windmolen De Roosdonck

Diverse minigravers en kranen takelen, graven en brengen zand aan op de molenbelt van windmolen De Roosdonck. Dat was het beeld de laatste week van de eerste fase van onderhoud. Met dank aan de Stichting Vrienden van de Roosdonck is dit onderhoud gerealiseerd en zien molen en directe omgeving er goed uit. Nieuw dakleer op de in- en uitvaart van de molen, twee nieuwe scheidingswanden en vele kubieke meters zand voor de molenbelt.
                  
07-10-2019, 22:28
Tweede fase De tweede fase is het herstellen van de schade aan de staart van De Roosdonck, een plotselinge post van 45.000 euro Dit gaat ook dit jaar nog rondkomen door molenbouwer De Jongh uit Veldhoven. Eigenaar Hennie Merks en molenaar Mario Collombon hebben toezeggingen van het Molenfonds, de Bankgiro Loterij, de M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, het Prins Bernard Cultuurfonds en een gift uit een legaat van een familie wier naam pas na de start van de werkzaamheden bekend gemaakt mag worden. Berichtgeving in de media Totaal ruim 35.000 euro binnen en helaas een verkeerd bericht deze week in de media. Wethouder Stultiëns van de gemeente Nuenen, als reactie op het bericht: ‘Nuenen: geen geld voor molen’: 'We hebben met de eigenaar van de molen diverse gesprekken gehad en hem tips gegeven over de subsidiemogelijkheden. We hebben alles gedaan wat in onze macht ligt, maar zelf hebben we geen mogelijkheden om bij te dragen.' Wanneer je nu diverse gesprekken verandert in een gesprek, en tips gegeven in geen tips, en alles aan gedaan in niets gedaan, dan raakt dit de waarheid. Daarom hebben eigenaar en molenaar hun hoop gevestigd op raadslid Patrick Swinkels, die heeft aangekondigd dat zijn partij W70 in het najaar met een voorstel komt om in de begroting van volgend jaar geld te reserveren voor deze restauratie. Hennie Merks

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


40-jarig bestaan Wereldwinkel Nuenen

Afgelopen jaar was er feest bij Wereldwinkel Nuenen, met iedere maand een actie in het kader van het 40-jarig bestaan. ‘Reden voor feest was er ook, omdat het zo goed gaat hier in Nuenen, terwijl veel winkels om ons heen moeten sluiten’, zegt Hennie Leijsten, voorzitter van Wereldwinkel Nuenen. ‘Vanuit de landelijke vereniging van wereldwinkels is men dan ook druk bezig nieuwe formules te creëren om het bestaan van de wereldwinkel te continueren.’

Nieuwe mogelijkheden voor jeugd bij basketbalvereniging Achilles’71

Afgelopen zomer is de Nuenense basketbalvereniging Achilles’71 gestart met een jaarlijks clinic initiatief op basisscholen, om de jeugd enthousiast te maken voor basketbal. Als gevolg van dit initiatief en de inzet van vele vrijwilligers, heeft Achilles’71, sinds lange tijd, dit seizoen kunnen starten met een jeugdlijn, in de vorm van een nieuw team van jongens en meisjes onder de 12 jaar oud.

Reis mee!

Wat een vreemde ochtend. Op kindcentrum de Nieuwe Linde waren afgelopen woensdag geen leerkrachten te bekennen. Alleen de directrice was op school.

Straatnamen

De nieuwste editie van De Nuenense Krant online