Certificering Keurmerk Veilig Ondernemen Centrummanagement Nuenen gaat voor drie sterren

Vorig jaar behaalde Centrummanagement Nuenen, en daarmee het centrum van Nuenen, de eerste ster van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelgebieden (KVO) van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Aan de hand van een lijst met verbeter- en actiepunten, wordt door ondernemers, gemeente, politie en brandweer toegewerkt naar de maximaal haalbare drie sterren. Die moeten in 2021 binnen zijn.
                  
12-08-2019, 12:12
De eerste aanzet was een enquête onder Nuenense winkeliers, dienstverleners en horeca-uitbaters over hun beleving van veiligheid en die van hun klanten. Van de 125 aangeschreven ondernemers reageerden er 100. ‘De hoge respons laat zien dat het onderwerp veiligheid leeft en onderstreept het belang van een gezamenlijke aanpak’, aldus centrummanager Henry van Vlerken. De volgende stap was een zogenaamde schouw, waarbij op twee momenten, overdag en ’s avonds, een uitgebreide veiligheidsinventarisatie werd gedaan in het centrum. Deze nulmeting resulteerde in de eerder genoemde lijst met verbeter- en actiepunten. Gezamenlijke aanpak Raymond Deckers is een van de ondernemers die actief deelneemt aan de werkgroep Parkeren, Veiligheid en Beheer en is vanaf het begin betrokken bij het KVO. Hij is blij met de gezamenlijke aanpak en ziet ook dat die effect sorteert. Verschillende onveilige situaties zijn volgens hem al verholpen of verbeterd. ‘Bijvoorbeeld door aangepaste verlichting, cameratoezicht, BHV-trainingen, schone trottoirs zonder obstakels of loszittende tegels, veilige oversteekplaatsen, maatregelen tegen overlast en criminaliteit, afspraken over afval, boa’s die zich vaker laten zien in de winkelstraten en ook het nieuwe parkeerbeleid.’ Van Vlerken: ‘We hopen bij de volgende beoordeling de tweede ster te behalen, maar dan zijn we er nog niet, want we gaan voor drie. Daarvoor hebben we tot 2021 de tijd: dan willen we alle actie- en verbeterpunten van onze lijst afgevinkt hebben.’ Deckers: ‘Het behalen van het keurmerk is een verantwoordelijkheid die wij als ondernemers echt sámen delen met de gemeente, politie en brandweer. De centrummanager speelt een belangrijke rol in het onderlinge contact en zorgt voor korte lijnen. Als ik hem bel met een probleem, kan hij snel schakelen met de juiste personen bij bijvoorbeeld de gemeente. Door elkaar te ondersteunen en te attenderen op zaken, houden we elkaar scherp. Als het buiten veilig en aangenaam is, dan is het dat binnen in de zaak ook.’ Over Centrummanagement Nuenen ( www.nuenencentrum.nl) Stichting Centrummanagement Nuenen zet zich in voor het versterken van het economisch functioneren van het dorpscentrum van Nuenen, verbetering van het vestigings- en verblijfsklimaat en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het centrumgebied. De stichting werd in 2017 opgericht. Het bestuur vertegenwoordigt ruim 120 Nuenense ondernemers - winkeliers, dienstverleners en horeca-uitbaters - en stuurt de centrummanager aan die uitvoering geeft aan het beleid. De centrummanager is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers en fungeert als schakel tussen hen en de gemeente, politie, brandweer en vastgoedeigenaren.

Foto: Raymond Deckers

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Kindervakantieweek Gerwen

Op 7, 8 en 9 augustus vond het Foodtruckfestival van de Kindervakantieweek in Gerwen plaats. Door 115 kinderen en meer dan 80 vrijwilligers is er drie dagen volop gebouwd aan een foodtruck en zijn er lekkere hapjes gemaakt.

Bijna Thuis Huis 'Latesteyn' bood zorg aan eerste gasten

Op 10 mei kon Bijna Thuis Huis Nuenen 'Latesteyn' na jaren 'tussen hoop en vrees' dan toch eindelijk feestelijk geopend worden. De dag erna konden tijdens een Open dag vele bezoekers met eigen ogen aanschouwen, hoe mooi de ooit bouwvallige bungalow in de bossen aan de Pastoorsmast was geworden. De eerste gast kon nog diezelfde week opgenomen worden. Hoe verliepen de eerste drie maanden 'Latesteyn'? We vroegen het stichtingsvoorzitter Fred Heering.

Magazine VincentreSpecial