Van Gogh Brabant koopt museum Vincentre in Nuenen

Van Gogh Brabant heeft donderdag 16 mei museum Vincentre en de ernaast gelegen grond gekocht van Woningstichting Helpt Elkander. Hiermee is een belangrijke stap gezet om de geplande uitbreiding en vernieuwing van deze Van Gogh erfgoedlocatie te realiseren. De aankoop is mogelijk gemaakt dankzij een lening van de gemeente Nuenen en schenkingen van de Provincie Noord-Brabant en het regionale bedrijfsleven.
                  
16-05-2019, 16:45
Museum Vincentre is gevestigd in het voormalige raadshuis van Nuenen, een erkend Van Gogh Monument. De verwerving van het pand geeft invulling aan de ambitie om Brabantse Van Gogh Monumenten via aankoop te beschermen en zo te behouden voor toekomstige generaties. Door middel van een duurzame exploitatie, wil Van Gogh Brabant de regionale economische en maatschappelijke bijdrage van het Van Gogherfgoed vergroten. De organisatie wil op korte termijn ook het Vincent van GoghHuis in Zundert en de Van Gogh Kerk in Etten-Leur aankopen. Toenemend aantal bezoekers Vincentre is in 2010 geopend en ontvangt jaarlijks zo’n 20.000 bezoekers uit binnen- en buitenland. De afgelopen jaren bleek de capaciteit van het huidige museum te klein om het toenemend aantal bezoekers goed te kunnen ontvangen. Daarom is vorig jaar gestart met een uitbreidingsplan voor het museum op het ernaast gelegen perceel. Dankzij de gemeentelijke en provinciale bijdragen en schenkingen van bedrijven als Eindhoven Airport, Dela, Kuipers, Simac en Airbnb, kan dit plan nu ten uitvoer worden gebracht. Simone van der Heiden (directeur Vincentre): ‘Een groot team van vrijwilligers neemt dagelijks op gastvrije wijze bezoekers van over de hele wereld mee in de voetsporen van Vincent. Hun bevlogenheid en professionaliteit maken niet alleen indruk op de gasten, maar krijgen nu ook het vertrouwen van investeerders.’ De verwachting is dat de bouw in 2020 start en het museum, op een korte periode na, geopend blijft voor publiek. Van Gogh Brabant blijft de komende jaren private financiers en fondsen werven om de kwaliteit en de internationale uitstraling van het Van Gogh erfgoed in Nuenen en in de rest van Brabant te kunnen versterken. Volgens Frank van den Eijnden, directeur Van Gogh Brabant, zijn investeringen in een beter cultureel en internationaal aansprekend aanbod essentieel voor de regio. ‘Een sterk groeiende economie heeft een aantrekkelijk cultuuraanbod en een fijne groene omgeving nodig. Het erfgoed van Vincent van Gogh verenigt al die kwaliteiten.’

Foto: Museum Vincentre in Nuenen. Foto: Van Gogh Brabant.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


'Bellen met d'n Burger'

In de rubriek 'Bellen met d'n Burger' laten beurtelings onze politiek verslaggevers Gemma Eerdmans en Frans Lammerts burgemeester Maarten Houben aan het woord over zaken binnen zijn taakgebied die op dat moment actueel zijn. Dit om een genuanceerd beeld te schetsen van waar een burgemeester zoal mee bezig is en voor welke afwegingen hij zich gesteld ziet. Vandaag: wat voor beeld en verwachtingen hebben Nuenense inwoners van een burgemeester? In hoeverre kan en wil burgemeester Houben daaraan voldoen?

De nieuwste editie van De Nuenense Krant online

Nationale Molendag

INFORMATIERUBRIEK 'VAN EN VOOR DE GEMEENTE'

Een unieke Nuenense kinderopvanglocatie Wethouder Ralf Stultiëns opent de Ton de Win Villa

In de stralende zon opende wethouder Ralf Stultiëns op 11 mei de unieke kinderopvangvilla van Kids Society Erica aan de Heikampen 5 te Nuenen. Tussen de spelende kinderen bewonderden de meer dan 200 aanwezigen vervolgens de kinderopvangvilla met haar unieke buitenspeelruimte en tuinen.

Leidingweekend 2019

Afgelopen weekend stond bij Scouting Rudyard Kipling eens niet in het teken van de jeugdleden een topdag te geven, maar was het de leiding die eens aan de beurt was om een topweekend te krijgen.