'Bellen met d'n Burger'

In de rubriek 'Bellen met d'n Burger' laten beurtelings onze politiek verslaggevers Gemma Eerdmans en Frans Lammerts burgemeester Maarten Houben aan het woord over zaken binnen zijn taakgebied die op dat moment actueel zijn. Dit om een genuanceerd beeld te schetsen van waar een burgemeester zoal mee bezig is en voor welke afwegingen hij zich gesteld ziet. Vandaag: wat voor beeld en verwachtingen hebben Nuenense inwoners van een burgemeester? In hoeverre kan en wil burgemeester Houben daaraan voldoen?
                  
15-05-2019, 16:38
Op 20 april verscheen in het ED een groot artikel, getiteld 'De burgemeester, een gemakkelijk doelwit'. Dat ging vooral over het beeld van de burgemeester bij de inwoners van een gemeente. Hoe is dat in de loop der jaren veranderd? In een stad anders dan in een dorp? En waar ligt de grens tussen ambt en privé? Interview en foto van onze verslaggever Frans Lammerts 'D'n Burger' is ook deze maandagochtend al heel vroeg actief. 'Je staat als burgemeester eigenlijk 7 dagen per week 24 uur 'aan'. Maar geen zorgen, ik werk me niet over de kop hoor, al duurt een dag soms van 07.30 uur tot na middernacht. Ook voor representatieve taken in een weekend.' Die verdelen ze overigens onderling in het college. Zo is de lintjesregen typisch een burgemeesterstaak. Maar omdat bijvoorbeeld molen De Roosdonck de speciale interesse heeft van loco Ralf Stultiëns, was hij het die afgelopen zaterdag een onderscheiding uitreikte aan molenaar Mario Collombon. Stad of dorp In hoeverre leeft nog het romantische beeld van 'edelachtbare burgemeester' in het dorp van Swiebertje en Bromsnor? 'Voor mij, in een dorp met 24.000 inwoners, is het makkelijker om nabijheid te creëren dan b.v. mijn collega Jorritsma in Eindhoven met tienmaal zoveel ingezetenen. Maar wat betreft bejegening is er ook in een dorp het een en ander veranderd. Mijn opa was gemeentesecretaris in Obbicht (L.) en woonde in de directe nabijheid van de burgemeester, de notaris en de pastoor: heel overzichtelijk allemaal. Dat is nu niet meer.' Grens tussen ambt en privé Die 'nabijheid' is overigens in een dorp als Nuenen soms lastig. Houben vertelt dat zijn kinderen wel eens door onbekenden aangesproken worden op beslissingen van hun vader. 'Die vader van jullie is gék! Die heeft mij verboden om een groter huis te bouwen'. Houben: 'Soms staan er mensen bij mij voor de deur omdat iets niet lukt en die dan denken dat jij als burgemeester een toverstafje hebt en dat wel even kunt regelen. Die verwijs ik dan door naar het gemeentehuis voor een afspraak. Maar soms laat ik, in mijn rol als burgervader, wél iemand binnen, als die bijvoorbeeld ten einde raad is en geen uitweg of mogelijkheden meer ziet. Dan ben jij als burgemeester voor hen de laatste strohalm.' Macht? 'Velen denken ten onrechte dat de burgemeester de baas is van de gemeente, en kan besluiten of iets wel of niet kan. Terwijl ik gebonden ben aan en handel naar bestaande regelgeving.' Maar in het verleden werd u toch eigenstandig optreden verweten, bijvoorbeeld in de KAFI-affaire [over grondspeculaties in Gerwen]? Houben: 'In een kleinere gemeente is het al gauw de burgemeester die het 'niet onder controle' heeft. In het KAFI-dossier heb ik mezelf niet overdreven op de achtergrond gesteld, maar samen met het college geconstateerd dat er voor miljoenen verschillen zaten tussen taxatierapporten. Daar hebben we een punt van gemaakt. En omdat colleges wisselden - maar niet de burgemeester - en ik woordvoerder op het dossier was, leek het er soms op alsof ik in mijn eentje beslissingen nam. Hoe dan ook: over de hele linie zijn forse verbeteringen doorgevoerd.' 'Kwajongen' Zijn al uw uitspraken dan steeds 'namens het college'? Houben: 'Ik ben kwajongen genoeg om niet af en toe ook zelf iets te vinden. In de raad is dat ingewikkeld, omdat daar meer tegengestelde meningen zijn, waar je voor- en tegenstanders moet bedienen, zoals b.v. in het herindelingsdossier. Ik had niets tegen een fusie met Eindhoven, maar wel tegen de dwang die door Gedeputeerde Staten werd uitgeoefend op basis van totaal verouderde gegevens over de bestuurlijke en financiële situatie van Nuenen. Mijn voornaamste frustratie: twee overheden, de provinciale en de gemeentelijke, liepen tegen elkaar te hoop. Terwijl we vier jaar terug nog met z'n negenen bezig waren om samen de bestuurskracht in de regio te vergroten.' Voorstanders van fusie (D66, VVD) beschuldigden u ervan, met uw verzet tegen de herindelingsprocedure niet meer boven de partijen te staan. 'Het kan verkeren. Niet lang daarvóór zei W70 nog dat ik door Eindhovens burgemeester Van Gijzel als Paard van Troje in Nuenen gedropt was om die bij Eindhoven te voegen. Ik kan natuurlijk voortaan nergens meer iets van vinden, maar daar heb ik geen zin in. En ja, dat maakt mij kwetsbaar.' Tot slot 'Of ik het burgemeesterschap als roeping zie? Nee, eerder als een passie. Ik had hier niet gesolliciteerd als ik Nuenen niet een prachtig dorp had gevonden. Wat ik hier doe, zou ik niet in elke gemeente kunnen doen. Ik had al een binding met Nuenen (hockeyclub, familie, vakantiewerk op de Boordseweg toen ik nog op de Kosmoslaan woonde). Ik vind het nog altijd een parel binnen de regio.'

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


De nieuwste editie van De Nuenense Krant online

Nationale Molendag

INFORMATIERUBRIEK 'VAN EN VOOR DE GEMEENTE'

Een unieke Nuenense kinderopvanglocatie Wethouder Ralf Stultiëns opent de Ton de Win Villa

In de stralende zon opende wethouder Ralf Stultiëns op 11 mei de unieke kinderopvangvilla van Kids Society Erica aan de Heikampen 5 te Nuenen. Tussen de spelende kinderen bewonderden de meer dan 200 aanwezigen vervolgens de kinderopvangvilla met haar unieke buitenspeelruimte en tuinen.

Leidingweekend 2019

Afgelopen weekend stond bij Scouting Rudyard Kipling eens niet in het teken van de jeugdleden een topdag te geven, maar was het de leiding die eens aan de beurt was om een topweekend te krijgen.

Druk bezocht hoogste punt GerwenZO!

Een trotse wethouder Caroline van Brakel, bijgestaan door de kraanmachinist, plaatste het laatste kapgedeelte op een luxe tweekapper aan het Goudshoekland. Compleet voorzien van een vlag die de ‘meiviering’ ofwel het bereiken van het hoogste punt symboliseert van deze in aanbouw zijnde uitbreiding van 73 woningen in Gerwen.