INFORMATIERUBRIEK 'VAN EN VOOR DE GEMEENTE'

                  
07-05-2019, 10:03
COMMISSIEVERGADERINGEN U bent van harte welkom bij de commissievergaderingen. Agenda en bijbehorende stukken staan op nuenen.raadsinformatie.nl en liggen ter inzage in het gemeentehuis. 14 mei 2019 Commissie Ruimte • Instellen starterslening • Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES) 15 mei 2019 Commissie Samenleving - Deze commissievergadering is geannuleerd. 16 mei 2019 Commissie Algemene Zaken - Zienswijzen • WSD - begroting • GGD - begroting • Afval BLINK - begroting • VeiligheidsRegio Brabant Zuidoost (VRBZO) - begroting • MRE - begroting • Dienst Dommelvallei - begroting Tijdens de commissievergadering kunt u gebruikmaken van het meespreekrecht. Neem daarvoor contact op met de griffie: tel: 040-2631679 of email griffie@nuenen.nl. UITNODIGING CALISTHENICSPARK PASTOORSMAST In beweging op Pastoorsmast Nuenen. Op 11 mei om 13.30 uur gaan we naar buiten, bent u erbij? Wethouder van Brakel laat het calisthenicspark officieel in gebruik nemen. Calisthenics, wat zou dat zijn? Het is een mooie benaming voor beweeg en sportvoorziening voor jongeren en volwassenen. Er is een demonstatie calisthenics te zien. Meepraten over Skaten en BMX-voorzieningen Ook willen we jullie ideeën over skaten en BXM-voorzieningen peilen. Anders dan vroeger is een skatebaan tegenwoordig een baan van beton met voorzieningen tot maximaal 1,50 m hoog. Het voorstel is om de baan in het bosje nabij het Calisthenicspartk aan te leggen. Spelen en bewegen voor senioren Er is nog plaats voor andere voorzieningen. Denk aan jeu de boules, een beweegtuin of hele andere voorzieningen. Kom meepraten en geef uw inbreng. Iedereen is van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Kom lopend of met de fiets, dat houdt het veilig op straat. RESTSTROOK KOPEN OF HUREN VAN DE GEMEENTE? Ligt er een gemeentelijke groenstrook grenzend aan uw woonperceel die u graag wilt gebruiken? Gebruikt u al een strook grond van de gemeente en wilt u dit kopen of huren? Misschien kan dat heel gemakkelijk. De gemeente biedt inwoners de mogelijkheid om, als het kan, gemeentegrond (reststroken) te kopen of te huren. Stroken gelegen achter de voorgevel kunnen worden aangekocht voor € 150,- per m². Voor stroken voor de voorgevel geldt een grondprijs van maximaal € 75,- per m². Huren kan tegen een jaarlijkse huurprijs van 3,5% van de verkoopwaarde, waarbij een minimum huurbedrag wordt gehanteerd. Wat is een reststrook? Reststroken zijn stroken grond die direct grenzen aan de voor-, zij- of achterkant van een woonperceel en deel uitmaken van het openbaar gebied. Soms liggen daar bijvoorbeeld leidingen in de grond, waar de gemeente of nutsbedrijven in geval van werkzaamheden bij moet kunnen. Maar soms hebben we het over echte reststroken grond. Sommige reststroken zijn niet meer nodig voor de openbare ruimte. Mogelijk kunnen die worden verkocht. Wilt u een stukje gemeentegrond kopen of huren, dan kijken we eerst of er sprake is van een reststrook en of de strook voor verkoop of verhuur in aanmerking komt. Bij die toets wordt bijvoorbeeld gekeken of er nog ontwikkelingen zijn te verwachten waarvoor de grond nodig is en of er kabels of leidingen liggen. Meer informatie? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons via (040) 2631 631. Als u grond wilt kopen of huren, kunt u ook mailen naar reststroken@nuenen.nl. LINTJESREGEN 2020 Afgelopen lintjesregen kregen vier personen uit onze gemeente een lintje. Kent u iemand die een lintje verdient? Veel mensen zullen deze vraag met ‘ja’ beantwoorden. Want overal in de gemeente Nuenen zetten mensen zich in voor verenigingen of verrichten zij bijzondere activiteiten. Vaak zonder eigen belang, in alle bescheidenheid. Misschien komt de man of vrouw die u voor ogen hebt, vanwege zijn of haar bijzondere verdiensten in aanmerking voor een Koninklijke onderscheiding. Maar, dan moet voor hem of haar wel eerst een aanvraag ingediend worden. U kunt daarvoor zorgen. Mensen met bijzondere verdiensten vormen samen het cement van onze samenleving. Vaak kunt u deze mensen zo aanwijzen, want door hun grootse inzet geven zij uw buurt of wijk, uw vereniging of stichting al jarenlang glans. Wist u dat iedereen iemand kan voorstellen voor een lintje? Op www.lintjes.nl vindt u alle informatie over Koninklijke onderscheidingen, waaronder een voorbeeld van het aanvraagformulier. Algemene - of Bijzondere Gelegenheid? Voor het indienen van een aanvraag bestaan twee mogelijkheden. De eerste is de Algemene Gelegenheid (Lintjesregen) ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning. De tweede is een Bijzondere Gelegenheid. De datum van uitreiking moet dan betrekking hebben op een bijzondere gebeurtenis, die een nauwe relatie dient te hebben met de verdiensten van betrokkene. Dit kan bijvoorbeeld een jubileum zijn van de vereniging waarvoor het vrijwilligerswerk gedaan wordt. Indientermijnen Let op: de behandeling van een voorstel kost behoorlijk wat tijd. Daarom is het belangrijk om tijdig in actie te komen. U als aanvrager heeft tijd nodig voor het verzamelen van alle benodigde gegevens en het verzamelen van de benodigde ondersteuningsbrieven. Aanvragen voor onderscheidingen ter gelegenheid van de Lintjesregen 2020 dienen uiterlijk 21 juni 2019 in het bezit te zijn van de burgemeester. Voor Bijzondere Gelegenheden geldt een indieningtermijn van vier maanden voor de beoogde datum van uitreiking. Het indienen van een verzoek betekent overigens niet automatisch dat de Koninklijke Onderscheiding ook daadwerkelijk wordt toegekend. Het is daarom van groot belang dat aanvragers de voordracht met grote zorgvuldigheid en strikt vertrouwelijk behandelen. Meer informatie Wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met onze medewerkster van Kabinet: Benedikte Schulkes via mail b.schulkes@nuenen.nl of via telefoonnummer 040-2631631.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Lindespelers zorgen voor kippenvel

En ineens was het afgelopen! Pats, boem. Twee keer 55 minuten bijzonder boeiend toneelspel. Alhoewel... ‘spel’. Een aantal spelers króóp echt in de huid van het personage dat ze vertolkten. Samen vertelden ze op uiterst fascinerende wijze het prachtige, en soms wrange wel en wee van diverse mensen in een Parijs naaiatelier vlak na de Tweede Wereldoorlog. Elk met zijn of haar eigen verhaal en alle verse, emotionele wonden van dien.

Twee wedstrijden gespeeld door EMK

Honk & Softbal club Nuenen viert 50-jarig jubileum

Het jaar 1969. Terwijl Neil Armstrong voorzichtig een voet op de maan zet, worden in Nuenen plannen gesmeed voor de oprichting van een honk-en softbalclub middels een oproep in Rond de Linde door oprichter Peter Wouters. Ondanks dat het hier een relatief onbekende sport betreft, worden er een kleine 30 enthousiastelingen gevonden en op 1 december 1969 wordt HSCN opgericht.

Vader beëdigt zoon als nieuw lid van de St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten

Afgelopen vrijdag is Wim van de Laar met 23 witte bonen ingeboond als schutsbroeder van de St. Antoniusschut Eeneind-Opwetten.

Nederwetten 1 - Roodwit ’62: 0-5 Roodwit ’62 maatje te groot voor Nederwetten

Een sterk spelend Roodwit ‘62 uit Helmond was afgelopen zondag een maatje te groot voor Nederwetten. Ze hadden geen antwoord op het snel rondspelen en goed positie kiezen van Roodwit.

Wegens succes geprolongeerd

Zes uitverkochte voorstellingen, een enthousiast publiek, een meer dan verdiende staande ovatie bij de première. Mensen moeten teleurstellen dat ze geen kaartjes meer konden kopen. Genoeg redenen voor de Lindespelers om een extra voorstelling in te plannen.