'Archipel' schittert wederom door afwezigheid Onzekerheid voor gebruikers Gasterij niet weggenomen

Vele gebruikers bleken de uitnodiging niet eens ontvangen te hebben, sommigen waren er na 'horen zeggen'. Toch bevolkten een kleine 40 vertegenwoordigers van verenigingen gisterenavond de Gasterij om te vernemen hoe de vlag er voor hen in de nabije toekomst bij stond. Vooralsnog kregen ze niet meer verblijfsperspectief geboden dan tot het einde van dit jaar. Archipel Zorggroep, als huurder van de ruimte aanstichter van de ontstane turbulente situatie, verzuimde ook deze avond om verantwoording te komen afleggen.
                  
05-04-2019, 09:13
Verslag en foto's van onze verslaggever Frans Lammerts Vandaag, drie dagen na de officiële sluiting van de Gasterij, belegden Helpt Elkander (HE), gemeente en de inmiddels aangestelde beheerder een bijeenkomst om de ontstane onrust te dempen en met gebruikers praktische afspraken te maken over het toekomstige gebruik van de Gasterij-ruimte. Maar de aanwezigen wilden het vooreerst hebben over hoe het zover is kunnen komen, en hun onvrede uiten over de voorbije gang van zaken. Om daarna pas te willen spreken over hoe ze zich als vereniging voortaan maar moeten zien te behelpen. Schimmige rol Archipel Van de ene op de andere dag besloot huurder Archipel Zorggroep de stekker uit de Gasterij te trekken en het cateringpersoneel per direct ontslag aan te zeggen; zonder kennelijk te (willen) overzien welke grote gevolgen dit voor velen in Nuenen-Zuid, bewoners van Jo van Dijkhof en de vele andere gebruikers, zou hebben. Bas Maassen, directeur van HE, sprak in zijn opening van 'niet elegant' en 'voortaan beter'. Iemand van de gemeente vertelde ons later dat Archipel over haar handelwijze in een tweetal 'moeizame en stroperige' gesprekken met o.a. wethouder Tindemans stevig onderhouden is. Op onze vraag waar Archipel déze avond was, antwoordde Maassen: 'Dat moet u aan Archipel vragen.' De naam van de daar verantwoordelijke persoon wist men overigens niet te noemen. Het geeft aan hoe onzichtbaar Archipel zich houdt. Onmachtige partijen Probleem is dat uitgerekend Archipel als huurder feitelijk alle touwtjes in handen heeft. De gemeente zegt, geen partij te zijn. Helpt Elkander (die overigens geen blaam treft en vanaf het begin zich actief ingezet heeft om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken) verhuurt alleen maar; het is aan de huurder wat die met het gehuurde wil doen. In dit geval: besluiten om de hele ruimte in beslag te nemen voor dagopvang. Momenteel telt de dagopvang 20 ouderen. Waar voor die grote ruimte dan ineens die 100 andere vandaan moeten komen, bleef ongewis. Contractperikelen Maassen vertelde dat het huidige huurcontract met Archipel loopt tot en met 31 januari 2021; en dat dat bij niet-opzegging stilzwijgend met 10 jaar verlengd wordt. Volgens Maassen heeft Archipel de bereidheid uitgesproken om het huurcontract eerder te ontbinden als Helpt Elkander voor de ruimte een andere bestemming op het oog heeft. Staat dat zwart-op-wit op papier? 'Nee, ik doe niet aan contracten', aldus Maassen. Maar als dan Archipel die bereidheid straks ineens niet meer blijkt te hebben? 'Dan', sust de verantwoordelijk beleidsambtenaar, 'heeft de gemeente altijd nog drukmiddelen. Want: wíe draagt de kósten voor dagopvang?... Precies!' (Maar waarom die druk dan niet meteen al toegepast?...) In ieder geval is bedongen dat tot en met 31 januari van dit jaar de ochtenden, avonden en weekenden voor verenigingen beschikbaar zijn. In die tussentijd gaan gemeente en Helpt Elkander op zoek naar een definitieve oplossing. 'Gemeenschapshuis Jo van Dijkhof' De middag wil Archipel per se vrij houden omwille van rust voor de 'dagopgevangenen'. Een middaggroep als De Zonnebloem, met soms wel 100 gasten, zit daarmee in de problemen. Haar vertegenwoordigers hoorden deze avond, zelf maar te moeten onderhandelen over vervangende ruimte, bijvoorbeeld in Klooster of Scarabee (steunpunt De Goudvink zit al vol). Groepen op de overige dagdelen in v/h de Gasterij (want, op voorstel van Bas Maassen, voortaan 'Gemeenschapshuis Jo van Dijkhof' geheten) kregen het consigne, zelf maar de betaling van zelf te zetten koffie en thee te regelen. Het 'gemeenschapshuis' is steeds open van 09.00 tot 17.00 uur. Avondgroepen krijgen een eigen sleutel. Als je als club op 'jouw' ochtend al een andere groep aantreft: 'even samen afspraken maken'. Problemen? Verantwoordelijkheden? 'Daar komen we samen wel uit'. Het alles maakte op diverse aanwezigen een rommelige, niet goed doordachte indruk. En dus zonder garantie voor ná 31 december a.s. Meld u! Omdat Archipel, gezien de gemiste uitnodigingen, als huurder zelf kennelijk geen overzicht heeft van wie op welk dagdeel de ruimte gebruikte, werd alle gebruikende clubs gevraagd om zich voor verdere berichtgeving per e-mail zelf te melden bij de beleidsambtenaar Sociaal Domein, Martien Versluijsen: m.versluijsen@nuenen.nl.

Foto: 1: Voorgrond, vrnl: ambtenaar Martien Versluijsen, beheerder Rob Pieters; staande: Bas Maassen, directeur Helpt Elkander.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Voor de vierde keer inbraak bij Weverkeshof

Afgelopen maand is er voor de vierde keer in 5 maanden tijd ingebroken bij Weverkeshof. In totaal gaat het om 440 euro. De schade die is aangericht, is enorm: deuren, deurposten en ruiten echt vernield, een muur er uitgeschopt, werkbladen gesloopt. De laatste keer zijn er ook wat dozen chips en dergelijke meegenomen en vond men het leuk om stroop op de vloer te gooien en daarna nog een zak meel.

De nieuwste editie van De Nuenense Krant online

Eerste ster ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ voor Nuenen centrum

Het centrum van Nuenen heeft onlangs de eerste ster van het landelijke Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) behaald. Het certificaat is donderdag 21 maart uitgereikt aan leden van de werkgroep KVO, waarin gemeente, politie, brandweer, ondernemers en het centrummanagement zijn vertegenwoordigd. Reden voor het toekennen van het keurmerk is de wijze van samenwerking binnen de Nuenense werkgroep en het feit dat we een eerste aanzet tot verbeterpunten hebben opgesteld.

INFORMATIERUBRIEK 'VAN EN VOOR DE GEMEENTE'

Voetsporen Van Vincent

Vincent van Gogh was een echte wandelaar. Voordat hij met de trein op 5 december 1883 in Nuenen aankwam, had hij al een behoorlijk aantal kilometers gelopen. Te beginnen in Veenoord bij Nieuw-Amsterdam, liep hij eerst naar het station in Hoogeveen, een afstand van ongeveer 30 kilometer en na aankomst op het station in Nuenen naar zijn ouderlijk huis op de Berg, ongeveer 5 km.