Nogmaals: de lantaarnbloembakken

                  
12-06-2018, 21:33
In onze editie van 17 mei jl. vroegen wij ons nog af of de nieuwe lantaarnbloembakken in het centrum ons heimwee naar lantaarnmannetje Kees Braat met zijn waterkarretje zouden kunnen verdrijven. Nou, dát niet: wij blijven onze herinneringen aan Kees' noeste arbeid koesteren. Maar het moet gezegd: de nieuwe plantenbakken hangen er prachtig bij! Foto's: Frans Lammerts

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


INGEZONDEN Rens Kuijten - Een kat in het nauw…

Het zou GroenLinks-raadslid en fractievoorzitter Boudewijn Wilmar van de gemeenteraad Nuenen c.a. sieren, wanneer hij, als volksvertegenwoordiger, zich niet zo laatdunkend zou uitlaten over inhoud van de Herindelingskrant.

INGEZONDEN Boudewijn Wilmar - Over Nuenen is nog helemaal niets besloten

In de door de provincie rondgestuurde herindelingskrant wordt de herindeling van Nuenen, en daarmee de fusie met Eindhoven, voorgesteld als een voldongen feit. Pas in het najaar besluiten Provinciale Staten over de fusie en tot dat moment is nog alles open.

INGEZONDEN Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig - Misleiding in de provinciale propagandakrant

Aan budget ontbreekt het de provincie niet. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) heeft maar liefst tweehonderdduizend euro tot haar beschikking om de bevolking van Nuenen c.a. te overtuigen van de noodzaak van een annexatie door Eindhoven. Vorige week verscheen er zelfs een heuse Herindelingskrant om de indruk te wekken dat de beslissing om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen al genomen is.

INGEZONDEN Actiecomité Vrienden van Eindhoven, deel 3

Onlangs is door Jacques Leemans en Hans Pijs opgericht de Stichting Vrienden van Eindhoven. Gekozen is voor een stichting als rechtspersoon, die juridisch meer mogelijkheden geeft dan een individueel persoon.

Vernieuwd Wandeldoosje Blokje Om

Vanwege het verkoopsucces van Wandeldoosje Blokje Om in 2016/2017, is besloten tot een heruitgave. Het vernieuwde wandeldoosje bevat twee nieuwe wandelingen.

Diploma voor 27 nieuwe IVN-natuurgidsen na tweejarige opleiding

Met een landelijk erkend diploma Natuurgids IVN, sloten 27 enthousiaste natuurliefhebbers uit de regio Zuidoost-Brabant een tweejarige opleiding af. Onder hen zijn 8 nieuwe gidsen lid van afdeling Nuenen. De diploma-uitreiking vond plaats bij IVN Laarbeek, in De Bimd.

Copyright © Gazet Media