Bomvol Kloosterplein leeuwenkuil voor gedeputeerde

In haar poging, zowel in Nuenen (drie bijeenkomsten) als in Eindhoven (één bijeenkomst) begrip te kweken voor het voornemen van de provincie, Nuenen bij Eindhoven te voegen, deed gedeputeerde Anne-Marie Spierings afgelopen woensdagavond Nuenen-Dorp aan. In Nederwetten en Gerwen had zij het al zwaar voor de kiezen gekregen, op het afgeladen Plein van Het Klooster was het niet anders.
                  
12-04-2018, 21:31
Verslag/nabeschouwing en foto's: Frans Lammerts Al bij binnenkomst kreeg elk van de ruim 200 bezoekers een folder van het actiecomité Nuenen Zelfstandig met daarin de bezwaren tegen samenvoeging in de hand gedrukt. Ook in het verdere verloop van de avond overheersten geluiden van weerstand tegen het provinciale plan, de inbreng van enkele moedige voorstanders daargelaten. Besluit versus Zoals ook de eerdere bijeenkomsten in de kerkdorpen, had ook deze een merkwaardig karakter. Aan de ene kant was er de provincie die het fusieproces al in gang heeft gezet, daarover geen twijfel kent en alleen nog komt vertellen hoe het proces verder zal verlopen; die uit coulance nog eens de argumenten komt toelichten; en die enkel komt beluisteren wat de bevolking zelf nog in de marge van ('als extra document bij') het onontkoombare herindelingsontwerp geplaatst wil zien dat al in mei a.s. verschijnt. Aan de andere kant burgers die nog altijd oprecht menen dat de strijd voor behoud van een zelfstandige gemeente nog lang niet gestreden is én dat ze met dat standpunt in de meerderheid zijn. Dat laatste valt nog te bezien, al doet de verkiezingsuitslag misschien anders vermoeden. Een referendum, zoals voorgesteld door een aantal partijen, zou finale duidelijkheid kunnen scheppen. Maar dat is voor Spierings een gepasseerd station en de uitkomst zal volgens haar niets veranderen in het provinciale voornemen tot fusie. 'Verkiezingsuitslag veranderde niets in de slagkracht' De argumenten van Spierings waren na de twee eerdere informatieavonden intussen bekend, maar bleven deels zwak onderbouwd. Volgens haar heeft Nuenen te weinig bestuurskracht (baseert ze op een rapport uit 2013) en heeft de jongste verkiezingsuitslag daar geen verandering in gebracht; er is te veel gekibbel, raad en college rijden elkaar voortdurend in de wielen; er wordt teveel gelekt uit vertrouwelijk overleg (uit de zaal: 'Hoe vaak dan?' – 'Meer dan in Den Bosch'). Ze noemde 'KAFI' en de gebrekkige besluitvorming over de toekomst van Het Klooster. Vraag uit de zaal: had de provincie Nuenen niet kunnen ondersteunen toen de bestuurskracht te laag was? 'Daarvoor bestond te weinig vertrouwen.' Matig geïnformeerd Opvallend was, dat Spierings voor informatie over Nuenen slechts de gemeentelijke site leek te hebben geraadpleegd – alsof de provincie geen documentatieafdeling kent. Ze noemde als zwakte dat Nuenen wel elf raadsfracties telt, had ze op de gemeentesite gevonden – oude informatie dus. En meldde dat ze het laatste bestuurskrachtonderzoek (2015; waar Nuenen heel wat positiever uitkwam) er niet op had kunnen vinden. 'Dat van 2017 liet amper verbetering zien.' Hoongelach was haar deel toen ze zei dat Nuenen wat betreft 'Van Gogh' kansen had laten liggen en daarin de culturele deskundigheid van Eindhoven goed zou kunnen gebruiken. Nieuw vergeleken bij de vorige fusieavonden was de opmerking van Spierings dat de OZB in Nuenen na de fusie omlaag zal gaan (en die in Eindhoven omhoog). En pikant was haar opmerking dat het Nuenense college van B en W nimmer reageert op stukken noch op uitnodigingen van de kant van de provincie. De inbreng van voorstanders van fusie met Eindhoven raakte ook nu ondergesneeuwd onder vooral emotionele argumenten. En dat is jammer.

Foto: Foto 2: Gedeputeerde Anne-Marie Spierings.

Advertentie


Reacties


Advertentie


Meer nieuws


Cultuur bij de Buur 2018 bood veelzijdig muzisch palet

Heerlijk weer voor Zwemloop Nuenen

Voor de derde keer hield Squadra Events het afgelopen weekend de Zwemloop in het Laco Feel Fit Center Nuenen. De in totaal ruim 120 deelnemers genoten zaterdagavond 7 april jl. van een uitstekend georganiseerd en gezellig evenement en natuurlijk van het verrassend mooie weer.

Duo Ambiguity: luister- én kijkgenot!

Onvervalst genieten met klucht Lindespelers

De Lindespelers verrasten hun publiek afgelopen weekend met de heerlijke klucht ‘Suite 648’. Het stuk bevat de voor dit genre welbekende, hilarische elementen als deuren die open en dicht gaan, een raam dat alsmaar ellende veroorzaakt en een langzaam oplopende, hopeloze situatie.

40- en 25-jarige jubilarissen bij Showkorps O&V | Nuenen

Afgelopen weekend werden bij Showkorps O&V jubilarissen Pieter Janssen en Yvonne van den Born gehuldigd tijdens een feestelijke avond. Naast de huldiging door de vereniging, mochten zij ook een oorkonde in ontvangst nemen van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen.

Spannende Wèttegij’t?! Quiz

DOEN! KPJ Nederwetten organiseert voor de derde keer de Wèttegij’t?! Quiz. Op vrijdagavond 6 april jl. konden de teams om 19.00 uur het quizboek ophalen. Op een eigen locatie mochten ze de vragen gaan beantwoorden en de raadsels oplossen. Alle hulpmiddelen zijn toegestaan.

Copyright © Gazet Media