Nieuws


Succesvolle Straatspeeldag wijkvereniging Panakkers

De weergoden werkten goed mee op de Straatspeeldag van wijkvereniging Panakkers, woensdag 13 juni jl.. De temperatuur was aangenaam, het bleef zelfs droog, hetgeen de feestvreugde altijd ten goede komt.

In voorjaarscompetitie tennis Nog twee kampioensteams bij TV de Lissevoort

Twee weken geleden hebben we in deze krant al melding gemaakt van maar liefst acht kampioensteams van TV de Lissevoort in de voorjaarscompetitie tennis. Twee teams die nog inhaalwedstrijden moesten spelen, maakten ook nog goede kans om kampioen te worden. Dat is beide teams gelukt. Dat betekent dat we in totaal 10 competitieteams van TV de Lissevoort als kampioenen van de voorjaarscompetitie kunnen huldigen.

Jongste leden Z&PV Nuenen leveren geweldige prestaties

Afgelopen weekend zwommen 9 zwemmers van Z&PV Nuenen Recreatief, met als doel dat felbegeerde papiertje: het zwemdiploma! Bij de recreatieve afdeling van Zwem- en Polovereniging Nuenen kunnen de kinderen oefenen voor zwemdiploma C en zwemvaardigheid 1, 2 en 3.

Winst voor TV Wettenseind tijdens eerste Battle of Nuenen

Afgelopen vrijdag stond de eerste Battle of Nuenen op het programma. De Battle of Nuenen is een nieuw initiatief tussen de tennisverenigingen TV Wettenseind en De Lissevoort, waar tijdens een avond tennis de strijd om de Battle of Nuenen Cup op het spel staat.

TV Wettenseind feliciteert alle kampioenen

Dit voorjaar waren er tijdens de voorjaarscompetitie maar liefst zeven senioren kampioensteams. TV Wettenseind is erg trots op deze prestatie en de teams zijn dan ook in het zonnetje gezet tijdens de barbecue op zaterdag 2 juni jl.

Succesvolle ‘Bij Paris Ladies Day & Friends’ op TV de Lissevoort

Dinsdag 12 juni jl. deden 76 dames mee aan de ‘Bij Paris Ladies Day & Friends’ op TV de Lissevoort. Dit jaar stond het toernooi ook open voor introducees.

Advertentie


Meer nieuws


Afscheid Truus Houtepen van Voedselbank Nuenen

Donderdag 14 juni jl. heeft Truus Houtepen haar functie van voorzitter neergelegd en afscheid genomen van de Voedselbank Nuenen. Al jaren heeft ze gezegd een ‘houdbaarheid’ van 10 jaar te hebben. Nog net binnen die termijn is het de Voedselbank gelukt om een nieuwe locatie te vinden.

Sint Jozefschool speelt afscheidsmusical ‘Surprise, surprise’

Op dinsdagavond 26 juni wordt in het theater van de Sint Jozefschool, in het kader van het afscheid van groep 8, de musical ‘Surprise, surprise’ gespeeld. Leerlingen van groep 7 en 8 zijn al weken met de voorbereidingen van deze super spannende musical bezig.

Onttrekkingsverbod oppervlaktewater bij Waterschap De Dommel

Beken in het gebied van Waterschap De Dommel zijn afhankelijk van regenwater. Door het warme weer en weinig neerslag de afgelopen periode, is de hoeveelheid water en doorstroming in veel beken flink afgenomen. De lokale stevige buien die zijn gevallen, hebben geen langdurig effect op een toename van de afvoer in de beken. Er zijn beschermende maatregelen nodig voor planten, dieren en de waterkwaliteit. Vanaf 15 juni stelt Waterschap De Dommel daarom het verbod in voor het onttrekken van water uit beken en sloten.

Historische beelden

Advertentie


Meer nieuws


Nogmaals: de lantaarnbloembakken

INGEZONDEN Rens Kuijten - Een kat in het nauw…

Het zou GroenLinks-raadslid en fractievoorzitter Boudewijn Wilmar van de gemeenteraad Nuenen c.a. sieren, wanneer hij, als volksvertegenwoordiger, zich niet zo laatdunkend zou uitlaten over inhoud van de Herindelingskrant.

INGEZONDEN Boudewijn Wilmar - Over Nuenen is nog helemaal niets besloten

In de door de provincie rondgestuurde herindelingskrant wordt de herindeling van Nuenen, en daarmee de fusie met Eindhoven, voorgesteld als een voldongen feit. Pas in het najaar besluiten Provinciale Staten over de fusie en tot dat moment is nog alles open.

INGEZONDEN Actiecomité Nuenen c.a. Zelfstandig - Misleiding in de provinciale propagandakrant

Aan budget ontbreekt het de provincie niet. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings (D66) heeft maar liefst tweehonderdduizend euro tot haar beschikking om de bevolking van Nuenen c.a. te overtuigen van de noodzaak van een annexatie door Eindhoven. Vorige week verscheen er zelfs een heuse Herindelingskrant om de indruk te wekken dat de beslissing om Nuenen c.a. bij Eindhoven te voegen al genomen is.

INGEZONDEN Actiecomité Vrienden van Eindhoven, deel 3

Onlangs is door Jacques Leemans en Hans Pijs opgericht de Stichting Vrienden van Eindhoven. Gekozen is voor een stichting als rechtspersoon, die juridisch meer mogelijkheden geeft dan een individueel persoon.

Vernieuwd Wandeldoosje Blokje Om

Vanwege het verkoopsucces van Wandeldoosje Blokje Om in 2016/2017, is besloten tot een heruitgave. Het vernieuwde wandeldoosje bevat twee nieuwe wandelingen.